Praktische Info


Aanmelden

Na verwijzing door de huisarts kunt u zich op eigen initiatief telefonisch (06-38535503) of via de onderstaande links aanmelden:

Aanmeldformulier voor Kind
Aanmeldformulier voor Jongere

Verloop van de therapie

Het eerste gesprek is het intakegesprek met ouders en kind samen. We bespreken wat er aan de hand is en wat de wens is tot verandering. Aan de hand daarvan maken we een plan. Vervolgens vinden een aantal sessies plaats met de ouders en het kind samen of alleen met het kind, afhankelijk van wat nodig is.
Soms wordt ook de school betrokken bij het proces; uiteraard na toestemming van de ouders en het kind.
Vaak geven kind en ouders het moment van afronding van de therapie zelf aan. Ik streef ernaar de duur van de behandeling zo kort mogelijk te houden.

Een sessie duurt een uur en vindt meestal één maal per week plaats.

Kosten en vergoeding

Tarieven

Vergoedingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig. U wordt verzocht deze verwijzing bij het eerste gesprek mee te nemen.

Jeugdigen tot 18 jaar

Na invoering van de jeugdwet 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg tot 18 jaar. Ik ben contractueel bevoegd om specialistisch jeugdhulp segment B te bieden voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Klik hier voor meer informatie.

Na aanmelding bij mijn praktijk verzoek ik aan de gemeente om toewijzing van bovengenoemde zorg. Vervolgens krijgen de ouders van de gemeente een beschikkingsbrief toegestuurd, die recht geeft op vergoeding van de zorg die ik bied. De vergoeding van deze zorg verloopt direct via de gemeente en brengt voor de ouders geen kosten met zich mee.

Voor jeugdigen die tijdens de therapie 18 jaar worden biedt de gemeente een overgangsregeling ter vergoeding van de kosten van de therapie.

Jeugdigen van 18 jaar en ouder

Bij jeugdigen van 18 jaar en ouder valt de zorg die ik bied onder de Generalistische Basis G.G.Z. Deze zorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. Het verplichte eigen risico is in 2018 vastgesteld op 385 euro.

Afhankelijk van de duur en ernst van de problematiek is de vergoeding als volgt:

Generalistische Basis G.G.Z. Kort  (BK) :     294 minuten
Generalistische Basis G.G.Z. Middel  (BM) :     495 minuten
Generalistische Basis G.G.Z. Intensief  (BI) :     752 minuten

Voor deze groep heb ik contracten afgesloten met een aantal zorgverzekeraars: klik hier voor een overzicht. Indien u bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd bent worden de kosten door mij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Indien u niet bij bovenstaande zorgverzekeringen bent verzekerd, ontvangt u na afloop van de sessie een factuur, die door uzelf betaald moet worden. U kunt de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar, die deze kosten in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoedt. Het is raadzaam contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden. Ik ben lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen, N.I.P., de vakvereniging voor Psychologen.

Op alle werkzaamheden is de beroepscode van psychologen (2007) van toepassing.

De zorgverzekering zal mijn AGB-code willen weten. Dit is de code waarmee de zorgverlener opgezocht kan worden.

Mijn AGB-code is: 94008458
Mijn bankrekeningnummer is: 707681138
Kamer van Koophandel dossiernr: 50878794

Folder

De folder van de Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie is met een klik op deze link te bekijken.

icon